1/ Chính sách cho người viết bài:

Những người đóp góp bài viết trên Blog Xu Hướng là những người độc lập làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các cộng tác viên viết bài được hưởng quyền lợi dựa trên số lượng nội dung họ tạo ra.

Các nội dung trong bài viết được kiểm duyệt chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức.

Những người đóng góp thông tin là người chịu trách nhiệm về những thông tin trong bài viết.

2/ Điều khoản sử dụng

Các nội dung trên trang web thuộc bản quyền của Blog Xu Hướng.

Việc truy cập và sử dụng thông tin trên trang web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây:

– Chúng tôi cung cấp thông tin hoặc dịch vụ trên trang blog này. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và thỉnh thoảng sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt (tạm thời hoặc vĩnh viễn) Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, có hoặc không có thông báo.

– Trang web không dành cho người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng Trang web và không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

– Chúng tôi không tuyên bố rằng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của trang web có thể truy cập bên ngoài Việt Nam. Truy cập vào trang web có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập Trang web từ bên ngoài Việt Nam, bạn cần chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.

3/. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin trên trang web được cung cấp cho các mục đích thông tin của người dùng.

Blog Xu Hướng không đảm bảo tính chính xác, chất lượng hoặc tính đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong thông tin. Người dùng tự chịu trách nhiệm xác minh thông tin phù hợp cho việc sử dụng của họ.

4. Quyền của chúng tôi để sửa đổi các điều khoản sử dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên. Các thay đổi sẽ xuất hiện trên Trang web và sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng các thay đổi.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi.

5. Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách bảo mật của chúng tôi chứa thêm thông tin về cách dữ liệu được thu thập, sử dụng và cung cấp trên hoặc bởi trang web của chúng tôi.

6. Quyền Sở hữu trí tuệ

Các tài liệu được sử dụng và hiển thị trên trang web, bao gồm: văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, minh họa và tác phẩm nghệ thuật, video, âm nhạc và âm thanh, tên, biểu trưng, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ là tài sản của Blog Xu Hướng.

Bất kỳ nội dung nào như vậy chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn.

Bạn đồng ý không sửa đổi, tái xuất bản, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành bất kỳ tài liệu nào như vậy mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Blog Xu Hướng.

Thương hiệu và Logo

Các thuật ngữ Blog Xu Hướng, logo và các thông tin về chúng tôi là thương hiệu của Blog Xu Hướng.

Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu như vậy nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Blog Xu Hướng.

Tất cả tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên trang web là nhãn hiệu của chủ sở hữu Blog Xu Hướng.

7. Nghiêm cấm sử dụng trang web

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản sử dụng này.

Bạn đồng ý :

– Không sử dụng trang web vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định luật pháp của Việt Nam.

– Không sử dụng với mục đích khai thác, gây hại hoặc cố gắng khai thác hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào

– Không truyền, mua hoặc gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo nào, bao gồm bất kỳ “thư rác” nào, “thư chuỗi” hoặc “spam” hoặc bất kỳ thư mời tương tự nào khác.

– Không mạo danh hoặc cố mạo danh về chúng tôi.

– Không tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng của bất kỳ ai có thể gây hại cho Blog Xu Hướng hoặc người dùng Trang web hoặc vi phạm trách nhiệm pháp lý.

– Không phân tách dữ liệu khỏi Trang web (cho dù bằng phương tiện thủ công hoặc tự động) cho bất kỳ mục đích biên soạn, tiếp thị hoặc dữ liệu thương mại nào.

– Không tấn công bất kỳ loại vi-rút, trojan, sâu, bom lôgic hoặc tài liệu hoặc cơ chế nào khác độc hại hoặc công nghệ có hại.

– Không cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web.

– Không can thiệp vào hoạt động phù hợp của Trang web.

8. Nội dung mà bạn cung cấp trên trang web

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không đăng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào khác trên Trang web của chúng tôi.

Bạn hiểu và thừa nhận và chịu trách nhiệm đối với mọi đóng góp mà bạn gửi, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, độ chính xác và phù hợp.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của trang web đăng.

Chúng tôi có quyền:

– Xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ đóng góp của người dùng nào cho bất kỳ hoặc không có lý do theo quyết định của chúng tôi.

– Thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến mọi đóng góp của người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp.

– Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu bạn đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

– Thực hiện hành động pháp lý thích hợp cho bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc trái phép nào của trang web.

– Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Trang web vì bất kỳ hoặc không có lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm Điều khoản Sử dụng nào.

9. Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả Đóng góp của người dùng.

Đóng góp của người dùng phải tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Việt Nam.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, Đóng góp của người dùng không được:

– Chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, hận thù, gây viêm hoặc phản cảm khác.

– Quảng bá tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.

– Vi phạm các quy định về bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác.

– Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể dẫn đến bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc có thể xung đột với các Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi .

– Có khả năng đánh lừa bất kỳ người nào.

– Quảng bá bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc ủng hộ, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào.

– Gây phiền toái, bất tiện, làm phiền bất kỳ người nào khác.

– Mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

– Quảng bá các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mãi khác, đổi hàng hoặc quảng cáo.

– Tạo ấn tượng rằng chúng xuất phát từ hoặc được xác nhận bởi chúng tôi hoặc bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác chưa xác nhận tính chính xác.

10. Liên kết, quảng cáo, trang web và nội dung của bên thứ ba

Chúng tôi không xem xét hoặc theo dõi bất kỳ trang web, quảng cáo hoặc phương tiện truyền thông nào khác được liên kết hoặc có sẵn thông qua Trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo hoặc trang web được liên kết của bên thứ ba nào như vậy.

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được mô tả trên Trang web, bạn nên xác minh giá, chất lượng sản phẩm và các thông tin cần thiết khác để mua hàng được thông báo.

Chúng tôi sẽ không nhận hoặc xem xét khiếu nại về các giao dịch mua khi bạn mua hàng từ các dịch vụ quảng cáo trên trang.

11. Tranh chấp

Các Điều khoản Sử dụng này và mọi tranh chấp phát sinh được điều chỉnh và thực thi theo các quy định pháp luật của Việt Nam.

12. Miễn trừ và Tính hiệu lực

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được tòa án quy định không hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

13. Chính sách DMCA

CHúng tôi đề cập đến vi phạm bản quyền theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số (DMCA).

Bạn không được đăng, tải lên hoặc nói cách khác là đặt bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên Trang web thuộc về bên thứ ba, trừ khi bạn có quyền hợp pháp để làm như vậy.

Nếu bạn tin tưởng rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã được sao chép trên Trang web của chúng tôi mà không được ủy quyền theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho đại lý bản quyền của DMCA hoặc liên hệ với chúng tôi để được giải quyết.

Thông tin liên hệ này chỉ dành cho vi phạm bản quyền bị nghi ngờ. Vui lòng bao gồm những điều sau:

– Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.

– Xác định tác phẩm có bản quyền bạn cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu khiếu nại liên quan đến nhiều tác phẩm trên Trang web, danh sách đại diện của các tác phẩm đó.

– Xác định tài liệu bạn cho là vi phạm một cách chính xác đủ để cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó, chẳng hạn như URL chính xác (trang web) xuất hiện cùng với bất kỳ bản sao nào bạn có của trang web đó.

– Thông tin đầy đủ mà chúng tôi có thể liên lạc với bạn (bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ email của bạn).

– Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

– Một tuyên bố, theo hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo bằng văn bản là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ bản quyền.

Xin lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động trên Trang web đang vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư).